Doelstelling

De Nulandse OndernemersVereniging (NOV) is in 1978 opgericht en kent circa 70 leden, waarbij verschillende branches (MKB, Handel, Industrie en Dienstverlening) vertegenwoordigd zijn.

De NOV maakt zich sterk voor:
- Promotie en belangenbehartiging van de gezamenlijke Nulandse ondernemers;
- Organisatie van een nieuwjaarsborrel voor de leden;
- Periodiek overleg met het college van B&W van de Gemeente 's-Hertogenbosch over alle mogelijke gezamenlijke                    belangen van onze leden;
- Goede communicatie binnen onze vereniging dmv de digitale nieuwsbrief; 
- Jaarlijks een feestavond waar de onderlinge contacten worden verstevigd en waar de “Ondernemer van het jaar” bekend        wordt gemaakt.

Lid worden?