Maatschappelijk Stimuleringsfonds van Rabobank Bernheze Maasland

Datum: 15 november 2011

Rabobank Bernheze Maasland heeft sinds ruim een jaar het Maatschappelijk Stimuleringsfonds. Een fonds dat is bedoeld om innovatieve ideeën uit Bernheze, Maasdonk en Lith te stimuleren en de samenwerking tussen bedrijven en organisaties te bevorderen.

Het fonds is in het leven geroepen voor de ondersteuning van ideeën die een collectief belang dienen, duurzaamheid bevorderen en een impuls geven aan de lokale economie, leefbaarheid, veiligheid of  milieu. Iedereen, particulier of bedrijf, kan een aanvraag indienen. Klant zijn van Rabobank Bernheze Maasland is daarbij geen voorwaarde. Het fonds gaat daarmee een stap verder in grootte en bereik dan de reeds bestaande fondsen van Rabobank Bernheze Maasland. Een aanvraag voor het Maatschappelijk Stimuleringsfonds mag niet commercieel zijn, maar wel een economisch doel behartigen.

Ondernemerslokaal
Vanuit het Maatschappelijk Stimuleringsfonds wordt ondermeer het initiatief van het Ondernemerslokaal ondersteund. Het Ondernemerslokaal is een eigen initiatief van Rabobank Bernheze Maasland en is in het leven geroepen om kennisuitwisseling en samenwerking voor ondernemers in de regio te stimuleren. Joep Kok, directievoorzitter van Rabobank Bernheze Maasland: “Voor alle ondernemers, want als het goed gaat met het ondernemersklimaat in een gebied, dan is dat goed voor het gehele gebied. Vanuit onze coöperatieve ambitie vinden wij het belangrijk om ondernemers te helpen bij de ontwikkeling van hun kennis en strategie. Het Ondernemerslokaal geeft hier invulling aan met een breed programma aan cursussen en seminars voor alle ondernemers uit Bernheze, Maasdonk en de voormalige gemeente Lith.”

Ondernemers, door initiatief en ideeën gedreven, zijn bij uitstek een groep die belang heeft bij een goede sociaaleconomische ontwikkeling van de regio. Nu wordt in kaart gebracht waar de wensen liggen van ondernemers als het gaat om ontwikkelen en ontmoeten. Zo is in oktober een breed onderzoek gehouden en zijn bij ondernemersverenigingen en lokale afdelingen van de agrarische belangenvereniging ZLTO behoeften gepeild. Op basis daarvan wordt met een professionele, gerenommeerde opleider het programma voor 2012 bepaald.

Een aanvraag indienen voor het Maatschappelijk Stimuleringsfonds?
Alle aanvragen voor het Maatschappelijk Stimuleringsfonds worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Om voor ondersteuning van het fonds in aanmerking te komen dient het project aan enkele criteria te voldoen. Deze criteria en het aanmeldingsformulier zijn beschikbaar op www.rabobank.nl/bernhezemaasland

Voor meer informatie over het Maatschappelijk Stimuleringsfonds kunt u contact opnemen met Jasper Muilman van Rabobank Bernheze Maasland, (0412) 45 77 20 of via communicatie@bernhezemaasland.rabobank.nl« Ga terug naar het overzicht